Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Παρέμβαση της Ανοιχτής Συνέλευσης στον Κορδία

Μέτα την παρέμβαση του εκπροσώπου της "Πελοπόννησος Πρώτα" Οδ. Βουδούρη και του εκπροσώπου της "Αλλαγής για το Δήμο Καλαμάτας - ΠΑΣΟΚ" ήρθε και η σειρά του εκπροσώπου της Ανοιχτής Συνέλευσης.

Απολαύστε τον ...